середа, 14 березня 2018 р.

ЩИРО ВІТАЮ ВСІХ ГОСТЕЙ!

Ви зайшли на блог заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя української і зарубіжної літератури Довбік Ірини Миколаївни.

Він створений для учнів, колег, батьків і всіх, хто цікавиться шкільним життям. 

Запрошую до творчої співпраці!
 ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  -  НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Кому з нас не відомо висловлювання, що приписують Геракліту з Ефесу: «Все тече, все змінюється»? Складно заперечувати давньогрецькому філософу, бо не можливо порахувати, скільки разів за час існування Homo sapiens змінювалися державний лад, соціальний устрій, одяг, мода, ідеї та ідеали людства.
Дійсно, змінюється все. Проте незмінним залишається прагнення людини до кращого життя, добробуту, визнання! Що ж і хто має допомогти їй досягти життєвої мети та стати щасливою? Відповідь відома: «Суспільство, родина, школа, сама людина». І це твердження правильне.
Суспільство потребує фахівців високого рівня в усіх сферах життя і створює (має створювати !!!) умови для їх підготовки. Родина забезпечує комфортні побутові умови та дбає про сприятливий психологічний клімат для дитини, допомагає  їй повірити у свої сили. Школа та інші навчальні заклади виконують соціальне замовлення суспільства. Місія «нової» школи України полягає в тому, щоб підготувати своїх майбутніх випускників до життя, умови якого швидко змінюються, оскільки від можливості обирати правильну життєву траєкторію, приймати правильні рішення, реалізувати свої здібності, конкурувати на ринку праці залежить їх доля.
Зрозуміло, що досягти цього не можливо, якщо в учня відсутні мотивація, прагнення до самовдосконалення та копіткого щоденного навчання. А що таке навчання? Це процес передачі, усвідомлення, засвоєння та перетворення певної інформації, яка була, є і буде головною цінністю суспільства. Таким чином, формування в учнів інформаційно-цифрової компетенції  (щоправда, одночасно із соціальною, комунікативною, полікультурною та іншими) в умовах глобалізації, модернізації, технологізації, комп'ютеризації й інформатизації світового простору є необхідною умовою сучасного освітнього процесу.
Традиційно носієм інформації в школі вважався вчитель. Але доступ до будь-якої інформації сьогодні є відкритим. Тож завдання української школи сьогодні полягає не в тому, щоб забезпечити учня певною сумою знань, а в тому, щоб навчити його знаходити потрібну інформацію, критично її сприймати та створювати новий інтелектуальний продукт.